Categories: ข้อคิด

เตือนสติผู้หญิงทุกวัย “อย่าฝากทั้งชีวิตไว้กับสามี”

เตือนสติผู้หญิงทุกวัย “อย่าฝากทั้งชีวิตไว้กับสามี”

ฝ่ายชายมีเงินหนึ่งแสนห้าหมื่น ผู้หญิงมีเงินหนึ่งแสน ก่อนที่จะแต่งงาน

ผู้ชายนำเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นไปดาวน์บ้าน ผู้หญิงนำเงินหนึ่งแสนไปตกแต่งบ้าน

และซื้อเครื่องใช้ต่างๆ หลังแต่งงาน ผู้ชายผ่อนส่งค่างวดบ้าน สามพันหยวนทุกเดือน

เงินเดือนคงเหลือหนึ่งพันหยวน ผู้หญิงเงินเดือนเดือนละสามพันหยวน

ชายหญิงทั้งสองใช้ร่วมกัน

สามปีต่อมา ผู้หญิงตั้งครรค์ จากนั้นคลอดลูกออกมา ผู้ชายได้เลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน

เงินเดือนเพิ่มเป็นเจ็ดพันหยวน ย ามนี้ เ  ด็  ก  ต้องการคนดูแล หากจ้างพี่เลี้ยง

ต้องจ่ายเดือนละสองพันหยวน ชายและหญิงทั้งสอง ปรึกษาหารือกัน

ตกลงตัดสินใจ ให้ผู้หญิงลาออกจากงาน เพื่ออยู่ดูแลลูก

เช่นนี้แล้ว ผู้หญิงจึงกลายเป็นแม่บ้านเต็มตัว

สิบปีต่อมา ผู้ชายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน รัศมีเปล่งปลั่ง

ผู้หญิงคลุกคลีอยู่กับลูก สามี บ้าน ทุกๆวัน ราศีหม่นหมอง ย ามนี้

ผู้ชายรู้สึกว่า ภรรย าตนไม่สา  ม  า  ร  ถพาเข้าสังคมอีกแล้ว สิ่งยั่วยวนภายนอกก็

ช่างร้อนแรงเย้ายวนใจ สุดท้ายเลยมีภรรย าน้อย

หลังจากภรรย ารู้เรื่องเข้า ทะเลาะ วิวาท สุดท้าย เศร้า  เ  สี  ยใจ ผู้ชาย

และผู้หญิงเตรียมตัวหย่ า ตามคำอธิบาย ในตัวบทกฎหมาย ว่า

ด้วยการสมรส “บ้าน” ผู้ชายได้ซื้อก่อนแต่งงาน

ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ ผู้หญิงไม่ยอม บอกว่า “พวกเราทั้งสองช่วยกันผ่อนค่างวด”

ทนายถามว่า “เธอมีหลักฐานที่ร่วมกันผ่อนส่งค่างวดหรือไม่…?”

ผู้หญิงตอบว่า “ไม่มี ทุกเดือนจะหักจากบัญชีเงินเดือนของผู้ชายโดยตรง”

ผู้หญิงบอกอีกว่า “ลูก..ฉันเป็นคนคลอดเอง ฉันเลี้ยงดูจนเติบใหญ่

มากับมือ ลูกต้องตกเป็นของฉัน”

ทนายพูดว่า “ลูก..จะตกเป็นของใคร เราจะดูว่า ใครมีความสา  ม  า  ร  ถที่จะเอื้อประโยชน์

ให้แก่เ  ด็  กมากที่สุด เธอ..ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้ ไม่มีบ้าน

ย่อมไม่เป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของเ  ด็  ก ทางศาลจะตัดสินให้ตกเป็นของผู้ชาย”

ย ามนี้ ผู้หญิง..ไม่มีบ้าน ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีลูก เธอสิ้นหวังแล้ว

โลกของเธอล่มสลายไปแล้ว ส่วนผู้ชาย เริ่มต้นชีวิตใหม่ของของเขาผู้หญิง

เธอยังกล้าที่จะนำเ  อ  า  ความสุขของทั้งชีวิต ฝากฝังไว้กับคนอื่นอีกหรือไม่…? บนโลกใบนี้

ไม่มีใครให้คุณพึ่งพิงได้ตลอดชีวิต แม้แต่เงาของเธอเอง

ก็จะห่างหายไปจากเธอ ในความมืด

ใช่แล้วแรกเริ่ม ผู้ชายรักเธอมาก แต่ผู้หญิงโดยส่วนมากแล้ว มักจะละเลยสิ่งสำคัญ

ที่สุดไป นั่นก็คือ “คน” ขอเพียงยังมีชีวิตอยู่ ล้วนที่จะแปรเปลี่ยนไป ได้ทุกเมื่อทุกเวลา

ผู้หญิงที่มีอาชีพ มีความอิสระของตนเอง จึงจะดำรงชีวิตได้ตามแบบฉบับ

ตัวตนที่แท้จริงของตนเอง จึงสา  ม  า  ร  ถสร้างความมั่นคง

ในการใช้ชีวิตคู่ เพราะ..?ทุกๆคน

ล้วนชื่นชอบชื่นชมสิ่งสวยๆงามๆ ใครจะยอมทนอยู่กับคนที่ไม่แต่งหน้า

แต่งตัว ไม่พัฒนาตนเอง เกียจคร้าน ซังยังกะต า ย

อีกทั้งเป็นผู้หญิงที่เสื่อมโทรมแล้ว ได้ทุกวัน

ผู้หญิงเอ๋ยดีกับตัวเอง ทะนุถนอมตัวเองให้มากหน่อยเถิด

“ต้องสูงส่งถึงจะล้ำค่า” คิด  อย ากจะเป็นผู้หญิงที่แกร่ง

รูปลักษณ์ของผู้หญิงเอง เป็นตัวตัดสินกำหนดว่า

“สำเร็จหรือล้มเหลว”

ขอบคุณแหล่งที่มา verrysmilejung

Facebook Comments

comments

Share