ธกส.โครงการใหม่ ยืมเงิน เพื่อมาเลี้ยงชีพ เงินให้กู้ยืม ที่ 50,000 บ. ฟรีดอก อนุมัติเลย!

ธกส.โครงการใหม่ ยืมเงินเพื่อมาเลี้ยงชีพ เงินให้กู้ยืมที่ 50,000 บ. ฟรีดอก อนุมัติเลย!

ธนาคาร เพื่อการเกษตร เเละ สหกรณ์การเกษตร หรือธนาคาร “ธ.ก.ส.” ได้เปิดโครงการใหม่ สินเชื่อ ยืมเงิน พอเพียง เพื่อเลี้ยงชีพ เพื่อให้เป็นเงินทุน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบ จากโควิด-19 รวมถึง ปัญหาทางสภาวะเศรษฐกิจ เเละ การเดินทาง กลับต่างจังหวัดภูมิลำเนา เพื่อจะสร้างอาชีพ ซึ่งจะเปิดให้กู้ ได้ทั้ง“เกษตรกร” เเละ ผู้ที่ประกอบอาชีพ นอกภาคเกษตร ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข

สินเชื่อตัวนี้ เป็นคนละส่วน กับ สินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับ กลุ่มเกษตรกร ที่มีวงเงิน สูงสุดที่ 10,000 บ.ที่ได้เปิดให้ ลงทะเบียน การขอสินเชื่อ มาตั้งเเต่วันที่ 15 เม.ย. 2563 – 30 ธ.ค.2563 ( หรือกว่าวงเงินสินเชื่อจะหมด)

วันนี่ เรารวบรวม รายละเอียด ของสินเชื่อใหม่ “สินเชื่อ ยืมเงิน พอเพียง เพื่อเลี้ยงชีพ” เเละ วิธีในการ ลงทะเบียน ขอยืมเงิน สินเชื่อ จาก ธ.ก.ส. ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ ของผู้ที่จะยืมเงิน จากโครงการ สินเชื่อ เพื่อให้เงิน กู้ยืม

1.เป็นเกษตรกร หรือ ทายาทเกษตรกร บุคคล ภายในครัวเรือน หรือ บุคคลทั่วไป ที่ได้รับ ผลกระทบ จากโควิด เเละ หรือ มีปัญหาทางภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ เเละ เดินทาง กลับภูมิลําเนา เพื่อประกอบอาชีพใหม่

2.ไม่เคย ขึ้นทะเบียน เป็นลูกค้า ของทาง ธ.ก.ส. มาก่อน

3.มีเเผน การประกอบอาชีพ การเป็นเกษตร ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง หรือ อาชีพอื่นๆ ลักษณะ เพื่อเลี้ยงชีพ ในครัวเรือน ใช้เงินลงทุนที่ไม่มาก

วงเงิน ของสินเชื่อ ยืมเงิน

-สูงสุด ได้รายละ ไม่เกินที่ 50,000 บาท

การชําระคืนเงิน

-ชำระไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งเเต่ วันที่กู้ เว้นเเต่ จะมีเหตุพิเศษ ให้ได้ไม่เกิน 18 เดือน

อัตราดอกเบี้ย ในการขอกู้ ยืมเงิน

-เดือนที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยที่ 0% ต่อปี และเดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยตาม MRR (ในปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.50% ต่อปี)

หลักประกัน ในการขอ ยืมเงิน

– ใช้ที่ดิน หรือ ที่ดิน พร้อมกับสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็น ที่อยู่อาศัย จํานองเป็นประกันหนี้ ให้กู้ได้ที่ไม่เกิน 95% ของวงเงิน

– ใช้บุคคล ตั้งเเต่ 1 คน ขึ้นไป มาค้ำประกัน ให้กู้ได้ที่ไม่เกิน 50,000 บาท

– ใช้บุคคล รับรอง รับผิด อย่างลูกหนี้ ร่วมกัน ให้กู้ ตามโครงการ ได้ที่ไม่เกิน 50,000 บาท

เนื้อหาที่ได้รับการโปรโมต

ระยะเวลา จ่ายสินเชื่อ ยืมเงิน

นับตั้งเเต่ บัดนี้ เป็นต้นไป จนไปถึงวันที่ 30 ม.ย 2564

สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อ ยืมเงิน หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่ม เพื่อที่จะกู้ยืมเงิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-0555 หรือ ที่เว็บไซต์ (ธ.ก.ส.) www.baac.or.th

เครดิตที่มา กรุงเทพ ธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม